Start campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan'

avglogo.png
Redactie
Jan 29, 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start vandaag een  voorlichtingscampagne over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25  mei geldt. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, doet de aftrap van de  campagne met een privacyles op een basisschool. De campagne ‘Privacy  gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en  biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet. Wolfsen:  “Veel mensen en organisaties zijn nog onbekend met de gevolgen van de  nieuwe wetgeving. Daar gaan we wat aan doen met deze campagne. Met een  lespakket voor kinderen, een ‘regelhulp’ voor organisaties en veel  informatie op onze website. In een tijd waarin persoonsgegevens gouden  handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd  blijven.”

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te  herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële  gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in  vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen daarom meer  rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens  om te gaan.  

Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’

Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei. Op hulpbijprivacy.nl,  de campagnewebsite van de AP, worden ook andere hulpmiddelen aangeboden  en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet  overzichtelijk op een rij. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online  actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.  

Rechten en plichten AVG

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun  persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten  wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen  zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en  mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op  dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan  iedereen vanaf 25 mei een klacht indienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens.

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met  persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat  betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke  persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens  beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris  voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie  toeziet op de naleving van de privacyregels.

Toezicht op naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de  AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen  initiatief. In de AVG zijn extra prikkels opgenomen om te stimuleren dat  overheden en bedrijven de nieuwe wetgeving serieus nemen. Ook geeft de  AP sinds 2017 voorlichting over de nieuwe wetgeving.

Similar Post