De nieuwe AVG: van uitstel komt schade

avglogo.png
Redactie
Jan 30, 2018

Wat kopte Het Financieele Dagblad nu? ‘Privacywet eerste jaar nog niet handhaven?’ Gaat dit over de AVG of over de ePrivacy Verordening? Waarom het eerste  jaar niet handhaven? Wat moet er nog gebeuren om over één jaar wél te  handhaven? Want voor voorlichting en ondersteuning is echt nog voldoende  tijd tot 25 mei aanstaande. 

Na wat research bleek het om de Algemene Verordening Gegevensbescherming – de AVG – te gaan. Dat is iets anders dan de ePrivacy Verordening die waarschijnlijk pas in 2019 wordt ingevoerd. Voor een drukke mkb’er  is het al complexe materie, dus laat VNO-NCW en MKB-Nederland in ieder  geval helder communiceren. 

Geen slachtofferrol

Dan over de AVG zelf. De Europese verordening moet de  individuele consument meer controle en inzage geven over alle gegevens.  Deze wet is in 2016 aangenomen en in werking getreden, maar wordt pas  vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. Van de 24 maanden zijn er nu dus nog vier  over om eventuele zaken te regelen. Dus laat VNO-NCW en MKB-Nederland  aantonen dat zij hun doelgroepen in deze maanden vol overgave kunnen  informeren en overtuigen. Kies niet voor een slachtofferrol, maar toon  actie.

De wet eerst twintig maanden negeren om vervolgens te roepen  dat er wel erg weinig tijd is om de implementatie ervan te organiseren  is vreemd. Zeker omdat we nog vier maanden hebben. Iedereen stelt wel  eens wat uit in z’n leven. De gemene deler ervan is echter dat je er  achteraf meestal spijt van hebt. En terecht. 

Daadkracht en roep tot actie

De argumenten vanuit een ondernemer zijn echt logisch. De wet  gaat namelijk over hetgeen er met jouw fysieke en digitale gegevens  gebeurt. Een essentiële vraag hierbij is hoe een bedrijf hiermee omgaat:  wie mag deze data inzien en verwijderen? Een moeilijk onderwerp voor  een kleinere organisatie die volle focus op zijn product en  dienstverlening wil hebben. Maar daarvoor hebben we gelukkig  brancheorganisaties. Instanties die daadkracht tonen en jou op tijd  ondersteunen. Een roep om uitstel moet dus een roep tot actie worden.  

Dat het doel van de AVG – transparantie en bescherming bieden –  helaas niet vanzelf gaat, toont de praktijk. Na twee jaar  voorbereidingstijd is een groot deel van de Nederlandse bedrijven er nog  steeds niet klaar voor. Maar dat is geen enkele reden om de getrokken  streep van 25 mei 2018 zomaar te verplaatsen. Zeker niet als het om de  veiligheid van gegevens van mensen gaat. Het gevaar is weliswaar minder  zichtbaar, maar niemand wil door uitstel van handhaving van de AVG toch  te maken krijgen met bijvoorbeeld identiteitsfraude of  creditcardmisbruik. Zeker niet als je bedenkt hoeveel gegevens van jou  extern zijn opgeslagen én worden beheerd. Dat is meer dan de  NS-Jaarkaart, een bonuskaart of jouw medisch dossier.      

Veiligheid voor iedereen

Zelf vergelijk ik de huidige situatie met de dagelijkse  wegwerkzaamheden. Daar moet iedere verkeersdeelnemer zich ook vanaf  hetzelfde moment aan de instructies houden. Het levert chaos op de weg  op als we uitzonderingen maken. Daarom het komende jaar niet alleen een  terechtwijzend vingertje. Die fase is geweest, nu is het tijd voor  actie. Begeleid mkb’ers daarom de komende maanden stapsgewijs om klaar  te zijn voor invoering van de nieuwe AVG op 25 mei aanstaande. Want ik  gun iedere hardwerkende mkb’er zijn passie, maar ook de veiligheid van  zijn eigen gegevens en die van zijn klanten!

bron: emerce.nl

Similar Post